Publikacje

Marek Bladowski, lek. dent., dr n.med.
Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej

 

1. Rozprawa doktorska:

Badania nad wspomagającym zastosowaniem podczerwonego promieniowania laserowego niskiej mocy, generowanego w aparatach laserowych CTL, w leczeniu biologicznym chorób miazgi zębów stałych. AM w Lublinie, 1995.

 

2. Prace opublikowane:

 • Bladowski M., Orzechowska-Siergiej B., Możliwości zastosowań klinicznych lasera biostymulacyjnego model CTL 1202 w wybranych przypadkach stomatologicznych, Przegl. Stom. Wieku Rozw., 1994, 5.
 • Bladowski M., Wprowadzenie do terapii laserowej niskiej mocy w stomatologii ogólnej. Przegl. Stom. Wieku Rozw., 1994, 6-7.
 • Bladowski M., Orzechowska-Siergiej B., Pokora M., Stobrawa M., Porównanie efektywności klinicznej laserów biostymulacyjnych CTL 1202 i CTL 1106 w wybranych przypadkach stomatologicznych. Mag. Stomat., 1994, 8.
 • Bladowski M., Orzechowska-Siergiej B., Terapia laserowa małej mocy w stomatologii. Podstawy biostymulacji w klinice laserów stomatologicznych. Mag. Stomat., 1994, 8.
 • Bladowski M., Technika pracy na cztery ręce w stomatologii ogólnej. Katalog VIII Zjazdu Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS, Lublin, 1996, 3.
 • Bladowski M., Znieczulenie miejscowe karpulami w aspekcie ergonomii pracy lekarza stomatologa. Katalog VIII Zjazdu Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS, Lublin, 1996, 3.
 • Bladowski M., Iwanowska-Sosnowska M., Choroszucha T., Orzechowska-Siergiej B., Replantacja siekacza w szczęce wspomagana podczerwonym promieniowaniem laserowym. Mag. Stomat., 1997, 2.
 • Bladowski M., Lasery i kombajny laserowe w stomatologii, Stom. Współ., 1998, 4.
 • Bladowski M., Lasery dużej i małej mocy. Ich zastosowanie w stomatologii. TPS, 1999, 3.
 • Bladowski M., Najnowsze osiągnięcia techniki laserowej dla stomatologii. Nowa Stom., 1999, 4.
 • Bladowski M., Wskazania i przeciwwskazania do przeprowadzania zabiegów stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym w trybie ambulatoryjnym. Nowa Stom., 1999, 10.
 • Bladowski M., Gabinet stomatologiczny w praktyce. Zastosowanie laserów małej mocy w stomatologii ogólnej. Wyd. Verlag-Dashöffer, W-wa, 2000, Cz. VI, rozdz. 4, 1-48.
 • Bladowski M., Rydz M., Obciążenia układu wzrokowego u lekarzy stomatologów. TPS, 2000, 2.
 • Bladowski M., Bogdan M., Kołakowska-Woźniczka B., Techniki zespołowe pracy w stomatologii ogólnej. TPS, 2000, 3.
 • Bladowski M., Stomatologia kliniczna w znieczuleniu ogólnym. Tryb ambulatoryjny. Lasery dużej i małej mocy – ich zastosowanie podczas zabiegów stomatologicznych przeprowadzanych w znieczuleniu ogólnym. 1998, Nowa Stom., 2000, 3.
 • Bladowski M., Konarska-Choroszucha H., Choroszucha T., Zasady ergonomii pracy aparaturą laserową dużej mocy z wieloprzegubowymi ramionami lustrzanymi. Nowa Stom., 2000, 4.
 • Bladowski M., Gabinet stomatologiczny w praktyce. Zespołowe techniki pracy podczas przeprowadzania zabiegów stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym. Wyd. Verlag-Dashöffer, W-wa, 2001, Cz. VI, rozdz. 4, 1-32.
 • Bladowski M., Stomatologia zachowawcza w znieczuleniu ogólnym. Tryb ambulatoryjny. Odkrycie i historia. Nowa Stom., 2001, 1.
 • Bladowski M., Iwanowska-Sosnowska M., Nischk M., Stomatologia kliniczna w znieczuleniu ogólnym. Tryb ambulatoryjny. Interpretacja obecnych wytycznych i propozycja nowych przepisów dotyczących przeprowadzania zabiegów z zakresu stomatologii klinicznej w znieczuleniu ogólnym w trybie ambulatoryjnym. Nowa Stom., 2001, 1.
 • Bladowski M., Propozycja oznaczania tytułów, stopni naukowych i specjalizacji w stomatologii polskiej. TPS, 2001, 1.
 • Bladowski M., Stomatologia zachowawcza w znieczuleniu ogólnym. Tryb ambulatoryjny. Pacjent stomatologiczny a znieczulenie ogólne. Nowa Stom., 2001, 1.
 • Bladowski M., Bogdan M., Kołakowska-Woźniczka B., Konarska-Choroszucha H., Reut K., Wstęp do ergonomii pracy w stomatologii ogólnej. Mag. Stom., 2001, 1.
 • Bladowski M., Nischk M., Stomatologia zachowawcza w znieczuleniu ogólnym. Tryb ambulatoryjny. Powikłania po zabiegach przeprowadzanych w znieczuleniu ogólnym. Nowa Stom., 2001, 2.
 • Bladowski M., Bogdan M., Metodyka oznaczania piśmiennictwa w publikacjach badawczych, przeglądowych, informacyjnych i dydaktyczno-naukowych z zakresu stomatologii ogólnej. TPS., 2001, 3.
 • Bladowski M., Stomatologia zachowawcza w znieczuleniu ogólnym. Tryb ambulatoryjny. Dokumentacja zabiegowa. Nowa Stom., 2001, 3.
 • Bladowski M., Tananis S., Bogdan M., Kołakowska-Woźniczka B., Obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i nerwowego u lekarzy stomatologów, pracujących solo i w technikach zespołowych. Mag. Stom., 2001, 4.
 • Bladowski M., Kasprzyk A., Lella A., Hipnodontoza. Wprowadzenie do zagadnień wyłączania bólu hipnozą w zabiegach stomatologicznych. Część I. TPS, 2001, 4.
 • Bladowski M., Bogdan M., Konarska-Choroszucha H., Kołakowska-Woźniczka B., Lella A., Reut K., Trzymanie narzędzi w zespołowych technikach pracy w stomatologii ogólnej. Mag. Stom., 2001, 9.
 • Bladowski M., Bogdan M., Konarska-Choroszucha H., Kołakowska-Woźniczka B., Lella A., Reut K., Przekazywanie narzędzi w zespołowych technikach pracy w stomatologii ogólnej. Mag. Stom., 2001, 10.
 • Miśków K., Bladowski M., Lella A., Homeopatia w stomatologii ogólnej. Mag. Stom., 2001, 10.
 • Onichimowski D., Bladowski M., Onichimowska D., Nischk M., Resuscytacja w jednostkach lecznictwa stomatologicznego. Nowa Stom., 2002, 1.
 • Lella A., Bladowski M., Miśków K., Hipnodontoza. Kliniczne zastosowanie hipnozy w praktyce stomatologicznej. Cz. II. TPS, 2002, 1.
 • Bladowski M., Stomatologia zachowawcza w znieczuleniu ogólnym. Tryb ambulatoryjny. Podstawy ergonomii pracy zespołu stomatologicznego i zasady zespołowych technik pracy podczas zabiegów wykonywanych w znieczuleniu ogólnym. Nowa Stom., 2002, 2.
 • Lella A., Miśków K., Bladowski M., Hałas. Wpływ hałasu na narząd słuchu współczesnych lekarzy stomatologów, jako jeden z elementów ryzyka zawodowego. Mag. Stom., 2002, 3.
 • Miśków K., Lella A., Bladowski M., Zastosowania szałwi lekarskiej w medycynie i stomatologii. Mag. Stom., 2002, 3.
 • Bladowski M., Stomatologia zachowawcza w znieczuleniu ogólnym. Tryb ambulatoryjny. Błędy zespołu stomatologicznego. Nowa Stom., 2002, 3.
 • Tananis S., Bladowski M., Reut K., Obciążenia kręgosłupa szyjnego u lekarzy stomatologów. TPS, 2002, 4.
 • Lella A., Bladowski M., Miśków K., Dziecko w gabinecie stomatologicznym. TPS, 2002, 5.
 • Bladowski M., Kołakowska-Woźniczka B., Bogdan M., Metodyka nauki zespołowych technik pracy w stomatologii ogólnej. TPS, 2002, 6.
 • Bladowski M., Konarska-Choroszucha H., Choroszucha T., Ocena wpływu biostymulacji laserowej na stan ran pooperacyjnych po usunięciu włókniaków policzka laserem CO2. AS Stomatologii, 2003, 1.
 • Bladowski M., Konarska-Choroszucha H., Choroszucha T., Ocena wpływu biostymulacji laserowej na stan ran pooperacyjnych po usunięciu włókniaków policzka laserem CO2. AS Stomatologii, 2003, 1.
 • Choroszucha T., Bladowski M., Wysokińska-Miszczuk J., Konarska-Choroszucha H., Badania porównawcze nad zastosowaniem laserów dużej i małej mocy w leczeniu aft nawrotowych. AS Stomatologii, 2003, 2.
 • Bladowski M., Ocena punktowej skali trudności wykonywania zabiegów
 • z zakresu stomatologii zachowawczej w znieczuleniu ogólnym. Nowa Stom., 2003, 3.
 • Bladowski M., Żuchowska L., Uszkodzenie korony w moście. TPS, 2003, 3.
 • Bladowski M., Żuchowski J., Gojenie się ran po ekstrakcjach zębów. TPS, 2003, 5.
 • Żuchowski J., Bladowski M., Borowicz J., Koszór A., Urbanek R., Protezy miodynamiczne. TPS, 2003, 6.
 • Jańczuk Z., Bladowski M., Parafiniuk M., Lella A., Pogorzelska-Gryko M., Rzadki przypadek wielopostaciowej formy liszaja płaskiego u 13-letniego chłopca. Mag. Stomat., 2003,12.
 • Bladowski M., Ergonomia pracy w stomatologii ogólnej. Część II. AS Stomatologii, 2004, 1-2.
 • Bladowski M., PMC-018 NC Lightpower. Stomat. Współczesna, 2004, 1 (Suplement).
 • Bladowski M., Spyrka A., Unit – podstawowy element wyposażenia gabinetu. AS Stomatologii, 2004, 1-2.
 • Bladowski M., Techniki aplikacji promieniowania laserowego małej mocy w jamie ustnej. Forum Stomat., 2004, 2.
 • Tananis S., Bladowski M., Analiza obciążeń kręgosłupa szyjnego w obrazie rtg u lekarzy stomatologów w porównaniu z innymi grupami zawodowymi. Dental Tribune, 2004, 2.
 • Bladowski M., Kompendium pojęć, zasad i definicji odnoszące się do pracy zespołów stomatologicznych. Edentico, 2004, 3.
 • Bladowski M., Okaleczone. Edentico, 2004., 4.
 • Bladowski M., Ergonomia pracy w stomatologii ogólnej. Motywacja. AS Stomatologii, 2004, 3. IC –
 • Bladowski M, Konarska-Choroszucha H, Choroszucha T. Comparison of Treatment Results of Recurrent Aphthous Stomatitis (RAS) with Low and High-power Laser Irradiation vs a Pharmaceutical Method (5 year Study).Journal of Or. Las. Appl. 2004, 4
 • Bladowski M., Wieloaspektowa ocena czynników składowych pracy w stomatologii wg ergonomicznej listy kontrolnej. Część I. AS Stomatologii, 2004, 4.
 • Bladowski M., Rydz M., Wieloaspektowa ocena czynników składowych pracy w stomatologii wg ergonomicznej listy kontrolnej. Część II. Obciążenie psychiczne. AS Stomatologii, 2004, 5.
 • Bladowski M., Głuszankow P., Wieloaspektowa ocena czynników składowych pracy w stomatologii wg ergonomicznej listy kontrolnej. Część III. Narząd słuchu. Metody. Organizacja pracy. AS Stomatologii, 2004, 6.
 • Bladowski M. Głuszankow P., Stopnie podparcia ciała operatora w utrzymaniu prawidłowej pozycji podczas pracy w technikach zespołowych w stomatologii ogólnej. AS-Stomatologii,2005, 1.
 • Bladowski M. Program szkolenia studentów higieny stomatologicznej w zakresie ergonomii pracy. AS Stomatologii,2005, 2.
 • Bladowski M. Stomatologia polska mikroskopem stoi. AS Stomatologii, 2005, 5.
 • Bladowski M. Mikroskop operacyjny w stomatologii. Pole widzenia operatora i asysty. AS Stomatologii, 2005, 6.
 • Bladowski M. Kotowicz A. Specjalistyczne krzesło dentystyczne Firmy Support Desing. AS Stomatologii, 2006, 1.
 • Bladowski M. Kotowicz A., Jaworski P., Lighting And its Role In The Ergonomics Of Dental Team Work, AS Stomatologii, 2006, 3.
 • Bladowski M., Toksyczna praca lekarzy stomatologów. Zespół wypalenia zawodowego jako konsekwencja tej pracy, Część I – Miłość do Stomatologii …, AS Stomatologii, 2006, 4.
 • Bladowski M, Goczewski M., Mikroskop operacyjny w stomatologii. Obciążenie statyczne zespołu stomatologicznego w technice pracy na sześć rąk, As Stomatologii, 2006, 5.
 • BladowskiM., Zacharko-Klafft M, Toksyczna praca lekarzy stomatologów. Zespół wypalenia zawodowego jako konsekwencja tej pracy, Część II - Problematyka ogólna zespołu wypalenia zawodowego w środowisku medycznym, As Stomatologii, 2006, 5.
 • BladowskiM., Choszcz D., Zacharko-Klafft M., Toksyczna praca lekarzy stomatologów. Zespół wypalenia zawodowego jako konsekwencja tej pracy, Część III – Narzędzia badawcze. Ankieta, As Stomatologii, 2006, 6.
 • Bladowski M, Goczewski M., Mikroskop operacyjny w Stomatologii. Pozycja pacjenta i zespołu stomatologicznego, As Stomatologii, 2006, 6.
 • Bladowski M, Stomatologia w krajach egzotycznych. Portuglia, Edentico, 2006, 3.
 • Zacharko-Klafft M., Bladowski M., Akademia Pierre Faucharda - Jubileusz 70-lecia istnienia i działalności (1936-2006), Edentico, 2006, 4.
 • Bladowski M, Tworkowski B., Kotowicz-Gears A., Pacholska A., Endodontic treatment and reconstruction of upper, broken canine in ferret – clinical case report, Edentico, 2007, 3.
 • Bladowski M, Kotowicz-Gears A., Gozdek J., Leonardo di ser Pierro da Vinci – Archetype of a Man of the Renaissance. The Precursor of Ergonomics – part I, Edentico, 2007, 4.
 • Bladowski M, Goczewski M., Mikroskop operacyjny w stomatologii. Trzymanie i przekazywanie instrumentów w technice pracy na sześć rąk, As Stomatologii, 2007, 1.
 • Bladowski M, Kotowicz-Gears A., Jaworski P., Lighting and its Role In the Ergonomice of Dental Team Work, As Stomatologii – Ace of Dentistry – magazine for the best, 2007, 1.
 • Bladowski M, Zacharko-Klafft M., Buda L., Choszcz D., Aspekt wypalenia zawodowego w stomatologii. Motywacja i demotywacja – część I, As Stomatologii, 2007, 2.
 • Bladowski M, Zacharko-Klafft M., Buda L., Choszcz D., Aspekt wypalenia zawodowego w stomatologii. Motywacja i demotywacja – część II, As Stomatologii, 2007, 3.
 • Bladowski M, Zacharko-Klafft M., Buda L., Choszcz D., Aspekt wypalenia zawodowego w stomatologii. Motywacja i demotywacja – część III, As Stomatologii, 2007, 4.
 • Bladowski M, Zacharko-Klafft M., Jaworski P., Pracoholizm jako jeden ze współczesnych problemów społecznych. Uzależnienie od pracy w stomatologii, As Stomatologii, 2007, 5.
 • Bladowski M, Kotowicz-Gears A., Gozdek J., Leonardo di ser Pierro da Vinci – Archetyp człowieka renesansu. Prekursor ergonomii – część II, Edentico, 2008, 1.
 • Bladowski M, Kotowicz-Gears A., Zacharko-Klafft M., Hipokrates – grecki rodowód współczesnej medycyny – część I, As Stomatologii, 2008, 1.
 • Bladowski M, Kotowicz-Gears A., Zacharko-Klafft M., Hipokrates – grecki rodowód współczesnej medycyny – część II, As Stomatologii, 2008, 2.
 • Bladowski M, Wystawa, Kongres i Targi Stomatologiczne – Sino Dental 2008, Pekin, Chińska Republika Ludowa, As Stomatologii, 2008, 3-4.
 • Goczewski M., Bladowski M., Wysokińska-Miszczuk J. Tananis S., Mikroskop operacyjny w stomatologii: Zasady techniki pracy na 6 rąk w endodoncji z zastosowaniem mikroskopu operacyjnego, As Stomatologii, 2008, 5.
 • Tananis S., Goczewski M., Bladowski M., Wysokińska-Miszczuk J., Analiza obciążeń układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego u operatorów w stomatologii pracujących w mikroskopie operacyjnym, As Stomatologii, 2008, 6.
 • Bladowski M, Goczewski M., Zacharko-Klafft M., Samobójstwo wśród dentystów. Wpływ stresu, wypalenia zawodowego, zaburzeń lękowych i depresji na wskaźnik samobójstw wśród lekarzy dentystów – część I, As Stomatologii, 2009, 1.
 • Bladowski M., Goczewski M., Zacharko-Klafft M., Samobójstwo wśród dentystów. Wpływ stresu, wypalenia zawodowego, zaburzeń lękowych i depresji na wskaźnik samobójstw wśród lekarzy dentystów – część II, As Stomatologii, 2009, 2.
 • Bladowski M., Korzan M., Zacharko-Klafft M., Czekając na dentystę. Reguły psychologii czekania, As Stomatologii, 2009, 3.
 • Bladowski M., Depresja w środowisku lekarzy stomatologów. Część I, As Stomatologii, 2010, 1.
 • Bladowski M., Depresja w środowisku lekarzy stomatologów. Część II. Skale pomiaru depresji, As Stomatologii, 2010, 2.
 • Bladowski M., Stomatolog w zagrożeniu. Największe zagrożenia w stomatologii. Część I, Edentico, 2010, 3.
 • Bladowski M., Zacharko-Klafft M., Depresja w środowisku lekarzy stomatologów. Część III. Metody leczenia depresji, As Stomatologii, 2010, 3.

 

3. Podręczniki i skrypty:

 • Bladowski M., Czelej G., Lasery terapeutyczne w stomatologii., Wyd. G. Czelej, Lublin, 1995.
 • Bladowski M i współ., Atlas techniki pracy na 4 ręce w stomatologii ogólnej, Wyd. Euro-Direct-Media, Gliwice, 1999.
 • Bladowski M., Iwanowska-Sosnowska M., Nischk M., Znieczulenie ogólne w stomatologii klinicznej. Tryb ambulatoryjny. Część I. Wyd. G. Czelej, Lublin, 2001.
 • Jańczuk Z., Bladowski M., Zasady pracy przy leżącym pacjencie w stomatologii. Wyd. Biblioteka Quintessence. Warszawa, 2003.
 • Bladowski M., The manual of dental assisting (tyt. polski: Asystowanie w stomatologii). Red. Naukowa i tłumaczenie, Wydaw. Urban&Partner, Wrocław, 2006.
 • Jańczuk Z., Bladowski M., Zasady pracy przy leżącym pacjencie w stomatologii. Wyd. Biblioteka Quintessence. Wydanie II zmienione, 2006.

 

4. Opinie i Recenzje:

 • Opinia: Zestaw terapeutyczny do emisji światła laserowego I Led o symbolu: PMC-018 Nc Lightpower. Sprawozdanie dotyczące próbnego użytkowania, 2004.
 • Opinia: Unit stomatologiczny XO 4 produkcji firmy XO Dental Care w aspekcie nowych rozwiązań technologicznych i ergonomicznych, 2005.
 • Opinia: Wprowadzenie nowego oprzyrządowania i technik zespołowych pracy w stomatologicznej jednostce zdrowia AS DENT, 2007.
 • Recenzja pracy: „Leczenie ortodontyczno-protetyczne złamań poddziąsłowych zębów jednokorzeniowych – opis przypadku” przeznaczonej do druku w Polish Annals of Medicine, 2009.
 • Recenzja pracy: „The clinical evaluation of fillings made witch Ketac-Cem? after endodontic treatment in the dogs” autorstwa Macieja Janeczka, Beaty Krupiec, Aleksandry Sender-Janeczek, Witolda Janeczka i Aleksandra Chrószcza, przeznaczonej do druku w Polish Journal of Veterinary Science, 2010.

 

5. Promotorstwo prac licencjackich – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych, Kierunek Pielęgniarstwo:

 • Bożena Wesołowska – Analiza stanów laryngologicznych będących przyczyną zgłaszania się pacjentów do Podstawowej Opieki Zdrowotnej (2009);
 • Agnieszka Kowalczyk – Korzyści oraz zagrożenia wynikające ze stosowania diety wegetariańskiej (2009);
 • Elżbieta Kołodziejczyk – Zachowania zdrowotne wśród załóg operacyjnych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (2009);
 • Joanna Barbara Sulżycka – Postępowanie w ostrych stanach laryngologicznych u pacjentów najczęściej zgłaszających się do Podstawowej Opieki Zdrowotnej (2009);
 • Dorota Sokalska – Problemy życiowe zakażonych HIV w realiach współczesnego świata. Holistyczne ujęcie opieki nad pacjentem z Zespołem Nabytego Upośledzenia Odporności (AIDS), (2009);
 • Anna Maria Dudkiewicz-Waszczak – Zespół wypalenia zawodowego u personelu pielęgniarskiego oddziałów internistycznych z profilem intensywnej opieki kardiologicznej na podstawie własnych badań ankietowych (2010);
 • Beata Makar – Rola pielęgniarki w pozaszpitalnej opiece nad pacjentem z POCHP (2010).

 

6. Wyróżnienia i odznaczenia:

 • 2008 - nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • 2010 - Odznaka Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur – przyznana przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską w Olsztynie.